ZGODA na wykorzystanie
wizerunkuJa niżej podpisany [achternaam_sam], wyrażam zgodę na nieograniczone
czasowo wykorzystanie mojego wizerunku w formie zdjecia przez firme Kamil Dak B.V.


Please sign using a stylus, your mouse, or your finger below to authorize this contract. By electronically signing this document, you agree to the terms established above. After the document is signed, you can proceed to print it.Client Information
Signed on Sat Jun 13 2020 15:28:58 GMT+0200 (GMT+02:00)
IP Address: 84.241.204.44